Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

За поредна година 96.СУ отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации с различни мероприятия. На училищната…