УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповед  РД–01–220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че се възобновяват присъствените учебни занятия от 12.04.21 г. до 23.04.2021 г. вкл. за учениците от първи до четвърти, седми, осми, девети  и десети…

Прием 1 клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 96. СУ е едно от най-големите училища в район Люлин. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане…

Резултати от състезанието „Европейско кенгуру“

Уважаеми родители, резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.…

Информация за прием първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, За следващата учебна година кандидатстването за първи клас ще става през централизирана електронна система, разработена от Столична община. За повече информация относно системата и начинът за регистрация в нея, посетете линка тук. Преди стартиране на…

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Уведомяваме Ви, че във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и в изпълнение на заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение…

Извънкласни дейности

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват извънкласните дейности от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл.   Екипът на 96.СУ

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват присъствените учебни занятия от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл. за учениците от пети…

Прием в 5. клас

РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. За учебната 2021/2022 година да бъдат сформирани пет паралелки пети клас по 29 ученика: Паралелка с разширена подготовка по математика – критерии за балообразуване: Оценката…