Медали, медали, медали!

На 7. и 8.02.2019г. на басейн „Мадара“ към НСА „Васил Левски“, се проведе състезанието по плуване за „Купа София“ за ученици от първи до четвърти клас от столичните училища. Представителите…

Информация за родители- Безопасен интернет!

Във връзка  с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания,…

Грипна ваканция

Столична РЗИ информира, че считано от 28.01.2019 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. вкл. Мерките…

План-прием 2019/2020г.

С  Изх. № РУО1-76/03.01.2019 г. в изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани…