Обучение от разстояние в електронна среда

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката  и писмо на РУО София – град, изх. №РУО1-35163/20.10.2021 г., учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение от разстояние в електронна среда,  считано от 21.10.2021 г.

Заповед за организация на учебния процес от 21.10.2021г.

 

Екипът на 96.СУ