Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В изпълнение на заповеди № РД–09–604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  № РД–01–112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ се преустановяват присъствените учебни занятия от 12.03.21 г. до 26.03.2021 г. вкл. за учениците от пети до дванадесети клас. Учебните часове ще се провеждат в електронна среда от разстояние в електронната платформа Google classroom.

Индивидуалните консултации с тези ученици по учебни предмети се провеждат по график. Допуска се и присъствено провеждане на консултациите при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19.

 

Екипът на 96.СУ