Присъствено обучение 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД–01–51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването предстои завръщане на нашите ученици в класните стаи. Присъственото обучение ще продължи поетапно по утвърден график, както следва:

  • 04.02.2021г. – 17.02.2021г. – учениците от 7, 8, 12 клас
  • 18.02.2021г. – 02.03.2021г. – учениците от 5, 10, 11 клас
  • 04.03.2021г. – 17.03.2021г. – учениците от 6,9, 12 клас

На 03.02.2021 г. – междусрочна ваканция.

Часовете в ОРЕС ще се провеждат по утвърдено седмично разписание за втори учебен срок.

Присъственото обучение ще се осъществява по утвърдено седмично разписание и дневен режим за втори учебен срок при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

В сградата на училището няма да се допускат ученици с прояви на остри респираторни заболявания. Задължително е носенето на лични предпазни средства и по време на учебните часове.

Индивидуалните консултации по учебни предмети ще се провеждат по утвърден график за втори учебен срок.

Уверяваме Ви, че ще бъдат взети всички необходими мерки за опазване живота и здравето на нашите деца.