Във връзка с организацията и провеждане на избори  Ви съобщаваме  разписанието на часовете за 31.10.2019г. ( четвъртък). 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция. 04.11.2019г. неучебен ден.

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 31.10. 2019г.

                ПЪРВА СМЯНА                                    ВТОРА СМЯНА

  1. 7:30 – 7:50                                            1. 11:00 – 11:20
  2.  8:00 – 8:20                                          2. 11:30 – 11:50
  3. 8:30 – 8:50                                           3. 12:00 – 12:20
  4. 9:00 – 9:20                                           4. 12:30 – 12:50
  5. 9:30 – 9:50                                           5. 13:00 – 13:20
  6. 10:00 – 10:20                                       6. 13:30 – 13:50
  7.                                                                  7. 14:00 – 14:20

ГЦО – 7:30 – 11:00                                  ГЦО – 11:00 – 14:30

(дежурен учител в ГЦО до 16:00)