ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Мартенички, изработена от ученици на 96. СУ „Л.Н.Толстой“ , украсяват днес двора, коридорите и стаите. Направени с много желание, те радват всички!

Баба Марта откъде ли
пак намери сто къдели?
Как можа от тез къдели
да направи куп модели?

Казват, има тя отмяна –

внучка пъргава засмяна.

Ден и нощ преде, завързва,

никой не подминава, бърза

та на баба да помогне,

та навреме пак да смогне.

Мартенички дето върже,

там се радва всичко бърже.

Нищо, че е тъй красива,

зимата да си отива.