Ученически съвет

На 10.02.2020 ученичката Любомира от 7″е“ клас проведе разговор с учениците от 4″д“ клас на тема „Превенция на наркотици“.


На 20.12.2019г. ученици от Ученическият съвет на 96. СУ посетиха децата от ЦНСТ „Софроний Врачански“ в квартал Люлин 8.Прекараха чудесно време с децата от центъра.


Днес 18.12.2019г. Ученическият съвет, съвместно с децата на ДПЛР и ОПЛР, както и вокалната група имаха прекрасна изява под надслов “ Заедно творим и се веселим“.


На 12.11.2019г. учениците от Ученическият съвет, съвместно с  вокалната група и учениците от 2д, 6д и 6 е кл. организираха представителна изява посветена на Приятелството .

Приятелството като част от живота


Във връзка със Световния ден за борба със СПИН , представяме презентация на Ученическият съвет на 96. СУ по темата.

Ден на борбата срещу Спина


На 04.06.2019г. Ученическият съвет на 96. СУ обяви победителите в конкурса за „Най-чиста класна стая“. Госпожа Букева връчи наградите на изявилите се паралелки. На почитното 1-во място е 5в клас. На 2-ро място – 6б клас. На последно място е 7в клас.

 


08.05.2019г. учениците от ученическия съвет и музикалният театър представиха 96.СУ на празника на Люлин.

 


Днес 24.04.2019г. Ученичките от Ученическия съвет – Адриана Заркова – 6А , Мирела Сашева -6А и Елена Василева -6Д спечелиха 1-во място в междуучилищното състезание за р-н Люлин, посветено на борбата с наркотиците. Победата е трета по ред за нашето училище , като Елена спечели и индивидуална награда .


Ученическият Съвет удължава срока на конкурса за ,,Най-чиста класна стая “за 2-рия учебен срок на 2018/2019г. до края на м.май.


На 05.10.2018г. Ученическия съвет отрази Световния ден на усмивката.

 


От 16-23.11.2018г. Ученическият съвет организира ежегодна изложба под мотото „Да на живота, Не на агресията“.


Ученическият съвет организира конкурс за учениците от 5-11 клас под надслов “ Най-приветлива класна стая“. Конкурсът ще се проведе от 19.11 до 19.12.2018г. Победителите ще бъдат наградени от ръководството на училището.

 

 


Дейности на Ученическия съвет за учебната 2017/2018г.

 

месец май – бе проведена изложба  във фоайето пред библиотеката на училището на тема   „Крилата на моята мечта“

месец май– На 09.05.2018г. ученическият съвет участва в презентация на 96. СУ на територията на община Люлин.

месец април  На 25.04.2018г. се проведе междуучилищно състезание посветено на борбата с наркотиците за учениците от р-н Люлин, на което отборът от 96. СУ спечели първо място .

месец април  На27.04.2017г. бе  официалното откриване на „ Приобщаваща интерактивна класна стая“.Присъстваха гости от Столична община и община Люлин.

месец март– ученическият съвет спечели проект към  СО – „ Приобщаваща интерактивна класна стая“.

месец март  На03.03. 2018г. бе проведена изложба, посветена на  Освобождението на България от турско робство.

През месец януари и м. февруари съвместно с РИОКОЗ се проведоха следните видове превенции

*превенция на тютюнопушенето за V клас – Презентация и интеракция

* превенция на алкохола за VIII и IX класове- Презентация и интеракция

* превенция на наркотичните вещества за VIII-Xкл.- презентация и интеракция.

месец февруари  На 28.02.2018г. се проведе Превенция на насилието посветена на  Ден на розовата фланелка чрез презентация и концерт съвместно с вокалната група на г-жа Горанова.

месец февруари УС взе участие в организацията и провеждането на празника на училището.

месец  декември 2017г.- УС активно участва в конкурс към Юнеско посветен на  SOS   детски селища. участниците бяха наградени с посещение на детски мюзикъл.

 месец декември УС проведе Благотворителен базар. Събраните средства бяха предоставени на нуждаещи се ученици от училището. Две деца получиха парични средства за подпомагаме на тяхното лечение. Четири деца бяха подпомогнати за закупуване на обучителни принадлежности. На шест деца бе подсигурено безплатно столово хранене.

месец  декември  УС направи презентация за 7-ми класове, посветена на борбата с болестта СПИН и рисковото поведение.

месец  ноември УС организира изложба под мотото „ Не на насилето“.

През изминалата учебна година Ученическият съвет ежеседмично провеждаше  екипни сбирки.