Ученически съвет

Дейности на Ученическия съвет за учебната 2017/2018г.

 

месец юни – 15.06.2018г. Презентация на 96. СУ в 33. ОУ.

месец май – „ Крилата на моята мечта“- изложба във фоайето пред библиотеката и участие в конкурс.

месец май– 09.05.2018г.- Презентация на 96. СУ на територията на община Люлин.

месец април – 25.04.2018г.- I-ва награда в състезанието, посветено на борбата с наркотиците ученици от VIIТЕ  класове.

месец април – 27.04.2017г. –  Официално откриване на „ Приобщаваща интерактивна класна стая“.

месец март– Спечелен проект към СО – „ Приобщаваща интерактивна класна стая“.

месец март – 03.03. 2018г.- Изложба, посветена на  Освобождението на България от турско робство.

месец януари – февруари съвместно с РИОКОЗ

*превенция на тютюнопушенето- V клас – Презентация и интеракция

* превенция на алкохола- VIII и IX класове- Презентация и интеракция

* превенция на наркотичните вещества- VIII-Xкл.- презентация и интеракция.

месец февруари -28.02.2018г. Превенция на насилието – Ден на розовата фланелка – Презентация и концерт съвместно с вокалната група на г-жа Горанова.

месец февруари – участие в организацията и провеждането на празника на училището.

месец  декември– 2017г.- участие в конкурс към Юнеско – SOS     детски селища.

 месец декември – Благотворителен базар.

месец  декември– Презентация за 7-ми класове, посветена на борбата с болестта СПИН и рисковото поведение.

месец  ноември – Изложба – „ Не на насилето“.

През изминалата учебна година Ученическият съвет целогодишно провеждаше  екипни сбирки.