Ученето е забавно!

„Едно по две – равно е на две.

Скок подскок, скок подскок –

ето нашия урок!“