Стипендии

Класиране на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2020-2021 г.

Класиране на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2020-2021 г.

 

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

КРИТЕРИИ ЗА СТИПЕНДИИ- 96 СУ – 1 срок учебна 2020-2021