Списък на приетите на първо класиране ученици в първи клас

Списък на приетите на първо класиране ученици в първи клас за учебна 2020/2021 година можете да видите в секция Прием/Прием 1 клас.