Системата „Джъмп мат“

96. СУ е едно от иновативните училища в България. Три от класовете в училище учат по системата „Джъмп мат“. Чрез нея математиката е по-интересна и лесна. Децата развиват логическо мислене, което прилагат във всички учебни дисциплини.