Седмично разписание

Първи срок за учебна 2018/2019г.

Първа смяна : I, III, V  и VI клас

Втора смяна : II, IV, VII, VIII, IX, X, XI  и XII клас

Дневен режим