Родителски срещи

На 18.09.2019г. ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна:

  • за начален етап I  и III клас от 18.00 часа
  • за прогимназиален етап  V и VI  клас от 18.40 часа

На 19.09.2019г. за учениците втора смяна:

  •  за начален етап II и IV клас от 18.00 часа
  • за VII, VIII, IX, X, XI   и XII клас от 18.40 часа