Родителски срещи м. април 2019г.

На 17.04.2019г. ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна:

  • за начален етап I  и IV клас от 18.00 часа
  • за прогимназиален и гимназиален етап  VII , VIII, IX, X, XI и XII   клас от 18.40 часа

На 18.04.2019г. за учениците от втора смяна:

  •  за начален етап II и III клас от 18.00 часа
  • за V и VI,  клас от 18.40 часа