Родителска среща

Уважаеми родители, напомняме Ви че на 04.09.2019г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за приетите ученици в първи клас за учебна 2019/2020 година.