Решения на Столичния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19)

Уважаеми родители и ученици,

Решението на Столичния временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност и в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19) е, както следва:

За периода от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. вкл.  се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII /осми/ до XII /дванадесети/ клас включително. Те продължават да се обучават в електронна среда от разстояние, а учениците от VI /шести/ и VII /седми/ клас се обучават в електронна среда от разстояние от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. вкл.