Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците

Разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, могат да го направят в училище на 17.06.2020г. от 14.30 часа до 16.30 часа. За контакт и допълнителна информация се обърнете към г-жа  М.Пенева .