Първо класиране – приети ученици в първи клас за учебна 2018/2019г.

Уважаеми родители, напомняме Ви, че при записването е необходимо да осигурите присъствие и на Вашите деца.

Графикът важи за всички дни от записването (05.юни, 06.юни, 07.юни 2018 г.) Моля, спазвайте го!

График можете да видите в секция прием първи клас!