Проекти

 

96.СУ участва в следните НП:

  1. НП “ Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул “ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

2. НП “ Информационни и комуникационни технологии ( ИКТ  в системата на предучилищното и училищното образование

Модул: Изграждане/доизграждане на безжични WIFI мрежи

Модул : Средства за електронен дневник

Модул :Хардуерно оборудване :  Интерактивни дисплеи

Модул : Средства за интернет свързаност

  3. НП „Заедно в грижата за ученика“ : 

Модул 1: „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“  – създаване на индивидуално портфолио за проследяване на напредъка на всеки ученик по време на обучението му във втори клас на началното образование.

Модул 2: „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ – съвместно проведени уроци от начални учители и учители в прогимназиален етап по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото /История и Човекът и природата/География.

4. Проект “ Образование за утрешния ден“

Линк към представителната изява на групата „IT Работилница“ през учебна 2019/2020г.

https://padlet.com/tsvetinak/IT_show_project

5. НП „Иновации в действие“