Прием 5 клас

Училищен план – прием за учебната

2017/2018г.

6 паралелки с изучаване на избираеми учебни часове 2 часа чужд език
/ английски, руски/ и 0,5 часа математика.