Прием след 8 клас

Прием след 8-ми клас

За учебната

2017/2018г.
е утвърден план-прием на 1 паралелкa 
Чуждоезиков профил с разширено изучаване на чужд език – Английски език

Профилиращи предмети – английски език, II ЧЕ , БЕЛ
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование са: БЕЛ ,чужд език и общ успех от свидетелството;
Срок на обучение 4 години.
Заповед за прием след VIII клас и график за дейнсоти виж по-долу като прикачен файл.

Работно време на комисията по график на дейности :
8.00 – 18.00 часа (в дните по график)

Заповед за прием след VIII клас и график за дейности