Прием след 7 клас

 

За учебната

2018/2019г.
е утвърден план-прием на 

 I. Паралелка „Чужд език“ с интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Профилиращи предмети – английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ
Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;

 

II. Паралелка „Чужд език“ без интензивно и разширено изучавaне на чужд език

Профилиращи предмети – английски език, II ЧЕ / руски/ испански/ , БЕЛ

Балообразуващи от изпити чрез тест ( БЕЛ*3 и Математика*1) и от свидетелството за основно образование са: БЕЛ и чужд език;
Двете паралелки са със срок на обучение 5години.

Работно време на комисията по график на дейности :
8.00 – 18.00 часа ( в дните по график )
Заповед и график за дейности виж по-долу като прикачен файл.

График дейности по прием след 7клас