Прием на ученици в VIII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме следното:
Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование.
/Записването може да бъде и без присъствието на ученика./
Работното време на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици е от 8.00ч. до 18.00ч.