Превенция на психоактивни вещества

Уважаеми родители на ученици от 5 и 6 клас,

каним Ви да се включите заедно с нас в безплатен семинар на тема „Превенция на психоактивни вещества“ с участието на представител на Превентивно-информационен център по проблемите на наркоманите. Бъдещето на децата ни е най-важно!

Дата на провеждане : 22.11.2018г.

Начало : 18:00ч.

Край: 19:30ч.

Място : 96.СУ „Л.Н.Толстой“

Молим желаещите да участват да уведомят съответния класен ръководител.