Посещение на кино на учениците от 4 е клас

Родители, учители и ученици от 4д клас посетиха кинопрожекция. Колективното посещение допринесе  за много приятни емоции и спомени.

 

.