Посещение на Исторически музей в София и други забележителности

Учениците от 4д клас заедно с г-жа Лесичка и родителите си посетиха Историческия музей и много други забележителности в София.