„Пеша на училище“

Награждаване на децата от първи клас за успешното им участие в инициативата „Пеша на училище“, организирана по проект на „Зелена София“ и Столична община.