Откриване на учебна 2018/2019г.

Откриването на новата учебна 2018/2019г. ще бъде на 17.09.2018г. в 9.00 часа. Очакваме учениците в 8.30 часа в двора на училището.