Олимпиади

Олимпиада 2019/2020г.

На 07.12.2019г. се  проведе Общински кръг на Националната олимпиада по математика. Класирани за областен кръг са:

Гергана Георгиева – 7а клас-21т.

Калоян Иванов – 6а клас – 19.5т.

Борислав Желязков – 6д клас – 16.5т.

Диляна Петкова – 6а клас – 16,5т.

Калоян Колев – 6в клас – 16,5т.

Цветелина Петкова – 6а клас – 16т.