Обучение

 

КЛАСИРАНЕ  на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2018/2019 г.

Класиране -1срок

 

 

 

Kритериите за получаване на стипендии за 1 срок на учебната 2018-2019г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_1 срок

 

 

96. СУ е с двусменен режим.

Дневен режим