Обучение

 

Класиране :

Класиране II срок 2020г.

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ
ЗА
II СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_2 срок

 


График – януарска поправителна сесия  за ученици от минали години от 12 клас

График Януарска поправителна сесия 12 клас

 


На 9. 11. 2019г. в 96 СУ се проведе XXI Софийски математически турнир. Публикуваме верните отговори и резултатите на явилите се в 96 СУ ученици.

ОТГОВОРИ 1 КЛАС

КРИТЕРИИ ОЦЕНЯВАНЕ

protokol_CMT_96SU


КЛАСИРАНЕ

на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2019/2020 г.

Класиране -1срок

 


КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_1 срок

 


 

96. СУ е с двусменен режим.

Дневен режим