Обучение

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_1 срок

 

 

График за провеждане на поправителна сесия

График _СФ_ 10клас поправка 1

 

График за провеждане на годишни изпити- ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  за ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019г.

График _СФ_ 9клас (1)

График _СФ_ 10клас (1)

График _СФ_ 11клас (1)

График за провеждане на годишни изпити за ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019г.

График _СФ_ 9клас

График _СФ_ 10клас

График _СФ_ 11клас

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_2срок

 

 

ГРАФИК ЯНУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ  ЗА УЧЕНИЦИ – XII клас от минали години

График 12 клас януарска (1)

 

КЛАСИРАНЕ  на учениците по видове стипендии за І срок на учебната 2018/2019 г.

Класиране -1срок

 

 

Kритериите за получаване на стипендии за 1 срок на учебната 2018-2019г.

КРИТЕРИИ СТИПЕНДИИ- 96 СУ_1 срок

 

 

96. СУ е с двусменен режим.

Дневен режим