Обучение в електронна среда

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведовяваме Ви, че във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и в изпълнение на заповед №РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I – XII клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Обучението се осъществява в електронната платформа Google classroom съгласно седмичното разписание. Подробна информация за организацията на ОРЕС ще получите от класните ръководители.

Учениците ще могат да се възползват от учителски консултации по всички учебни предмети, а чрез електронната платформа „Школо“ ще осъществяваме контакт за въпроси или решаване на възникнали проблеми.

Ние разбираме трудностите и предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени, но Ви уверяваме, че ще ги преодолеем с търпение и професионализъм. Убедени сме, че можем да разчитаме на Вашата подкрепа в името на бъдещето на Вашите, но и наши деца, за да се върнем отново в училище.

Желаем Ви да сте здрави, спокойни и уверени, че заедно ще посрещнем предизвикателствата и ще ги преодолеем!

Цветелина Вълчева

Директор на 96. СУ