Неучебен ден

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че 27.05.2019г. е обявен за неучебен ден със Заповед на Министъра на образованието.