НВО И ДЗИ

Учебна 2019/2020г.

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г.

Заповед-919, която изменя Заповед РД09-2150

 

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

Заповед-920

 


Заповед за провеждане на НВО и ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяване на изпитите за учебна 2019/2020г.

Заповед ДЗИ 2019

Заповед и график за провеждане на изпити

 


Учебна 2018/2019г.

НВО 2019 – Важни дати

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Български език и литература – 9 май 2019г., начало 10,00 часа
Математика – 10 май 2019г., начало 10,00 часа
Човекът и обществото – 14 май 2019г., начало 10,00 часа
Човекът и природата – 16 май 2019г., начало 10,00 часа

VII клас 
Български език и литература – 17 юни 2019г., начало 9,00 часа
Математика – 19 юни 2019г., начало 9,00 часа

Чужд език ( по желание на ученика ) – 21 юни 2019г, начало 9,00 часа

X клас – Онлайн оценяване на дигитални компетентности 10-14 юни 2019г.

Заповедта можете да видите от сайта на МОН или по-долу

zapoved_nvo_4_7_10 klas i grafik nvo 2018-2019

 

 

ДЗИ 2019 – Важни дати :
Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2019г:

– Първи зрелостен изпит по БЕЛ – 21 май 2019 г., начало 08,00ч.

– Втори зрелостен изпит (предмет по избор) – 23 май 2019 г., начало 08,00ч.
– Държавни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019г. – 31.05.2019г.

Сесия август-септември 
Български език и литература – 28 август, 2019г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019г., начало 8,00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019г. – 4 септември 2019г.

График за дейностите за организацията, провеждането и организацията на държавните зрелостни изпити през учебна 2018/2019г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 05.03.2019г. – 18.03.2019г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2019г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити.
5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2019г. – 08.06.2019г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2019г.
7.) Връчване на дипломи за завършено средно образование – 21.06.2019г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 021.07.2019г. – 12.07.2019г.
2.) Допускане до ДЗИ – до 22.08.2019г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 23.08.2019г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2019г. – 07.09.2019г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 14.09.2019г.

Заповедта можете да видите по-долу.

zapoved_dzi i grafik 2018-2019