НВО И ДЗИ

ДЗИ 2018 – Важни дати :
Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2018г:

– Първи зрелостен изпит по БЕЛ – 21 май 2018 г., начало 08:00ч.

– Втори зрелостен изпит (предмет по избор) – 23 май 2018 г., начало 08:00ч.
– Държавни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018г. – 01.06.2018г.

Сесия август-септември 
Български език и литература – 28 август, 2018г., начало 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2018г., начало 8:00ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г. – 5 септември 2018г.

График за дейностите за организацията, провеждането и организацията на държавните зрелостни изпити през учебна 2017/2018г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити.
5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.
7.) Връчване на дипломи за завършено средно образование – 22.06.2018г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.
2.) Допускане до ДЗИ – до 23.08.2018г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2018г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 07.09.2018г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.

Заповедта можете да видите по-долу.

НВО 2018 – Важни дати

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Български език и литература – 10 май 2018г.
Математика – 14 май 2018г.
Човекът и обществото – 16 май 2018г.
Човекът и природата – 17 май 2018г.

VII клас 
Български език и литература – 21 май 2018г.
Математика – 23 май 2018г.

X клас – Онлайн оценяване на дигитални компетентности 11-15 юни 2018г.

Заповедта можете да видите по-долу.

DZI_2017_2018 17_

NVO_IV_VII_X_klas