Минали проекти

Минали

96.СУ  – национална програма „ИКТ 2017“ през учебната 2017/2018г.

През учебната 2017/2018г. 96.СУ „Л.Н.Толстой“  участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) – фаза 2“.Връзка към фейсбук страница по проекта : https://www.facebook.com/#!/tvoqtchas/?fref=ts

През учебната 2016/2017г. 96.СУ „Л.Н.Толстой“  участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) – фаза 1“.Връзка към фейсбук страница по проекта : https://www.facebook.com/#!/tvoqtchas/?fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

Училището участва в два етапа по проект „ИКТ в училище“. През учебните 2012/2013г. и 2014/2015г. бяха напълно оборудвани 5 компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминални станции); изградена бе Wi-Fi мрежа за учебни цели и базирана платформа за електронно обучение Moodle.

За четвърта година училището продължава участието си в проект на МОН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2014/2015г. са сформирани 10 групи за извънкласни занимания с 131 ученици. Повече информация за проекта на http://uspeh.mon.bg/

 

Училището продължава участието си в проекта на МОМН
BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ.През учебната 2012/2013г. по проекта ще работят 210 ученици в 17 групи .
Това е страницата на клуб „Цветове и редове“
http://colorsandlines.webnode.com/

 

Училището участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ. За учебната 2011/2012г. са сформирани 23 групи за извънкласни занимания с 311 ученици. Повече информация за проекта на http://uspeh.mon.bg/

А това е страницата ни във facebook, на която има много снимки от работата на групите по проекта:

https://www.facebook.com/96SouGrSofiaProektUspeh

Тук можете да видите страницата на групата за извънкласна дейност за създаване на компютърни клипчета и презентации с ръководител Цветина Караиванова:
http://successful-kids.webnode.com/

Това е сайтът на Клуб „Съвременен читател“.
http://chitatel.webnode.com/

 

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
ПОДПРОГРАМА КОМЕНСКИ 1 КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ПРОЕКТ: “КОИ СМЕ НИЕ, КАКВИ СЕ НАДЯВАМЕ ДА БЪДЕМ” 2009-2011 Г.
‘WHAT WE ARE, WHAT WE HOPE WE WILL BE’

блог на проекта

Цели и дейности на проекта – да разширим кръгозора на нашите ученици за европейските държави, да имат възможност да практикуват уменията си по английски език и компютърни технологии,да подпомогнем професионалното им ориентиране.

Работни срещи на проекта :

26-30. 10 2009 – Първа работна среща – Румъния
Първата среща в Румъния в снимки

02.05. – 07.05.2010 – Втора работна среща – Португалия
10/2010 – Трета работна среща – Норвегия
05/2011 – Четвърта работна среща – Италия

Партньори :
България – 96 СОУ “Лев Николаевич Толстой” София http://www.96sou.com /

Италия –Scorza LICEO SCIETIFICO STATALE, COSENZA ,Italy http://www.liceoscorza.it/

Турция – NEVZAT AYAZ ANADOLU ЦĞRETMEN, LİSESİ, Зankırı,Turkey, www.nevzatayazaol.k12.tr

Унгария – Mora Frenc Altalanoz es Kozepiskola Gyor, Hungary http://www.mora-gyor.sulient.hu/

Румъния – GRUP SCOLAR AGRICOL VIACESLAV HARNAJ, Bucharest, ROMANIA, www.harnaj.ro

Португалия- FORAVE – Associaзгo para a Educaзгo Profissional do Vale do Ave , Lousado – V.N. Famalicгo , Portugalwww.forave.pt

Норвегия- SVEIO SKULE, SVEIO, NORWAY, http://sveio.skule.no

„Театърът – тръпка и магия за малки и големи.Клуб ДРАМА” за уч. 2007/2008г.