История

Училището е създадено през 1982 година като училище с преподаване на руски език. През 1983 година училището се премества в своя сграда – една от трите в България с лъчисто отопление. През годините на своето съществуване то се утвърждава като едно от най-реномираните и търсени училища на територията на район Люлин.

Училището разполага с 30 класни стаи, 10 кабинета, 5 компютърни зали свързани в мрежа с интернет, два физкултурни салони /единият с настилка”Konipur”/, преасфалтирана спортна площадка с осем спортни игрища за хандбал , волейбол и баскетбол , собствена фитнес зала, актова зала с професионално озвучаване и осветление, училищен стол и два бюфета, библиотека с над 12000 тома литература на български, руски, английски, немски и испански езици – художествена, енциклопедична и справочна.

96 СОУ се е утвърдило като училище с изучаване на чужди езици . От 2003г. е база на МОН по руски език за жк. Люлин. Училището предлага също английски, немски и испански език, изучавани от 1 клас като ЗИП и се гордее със своите призови места в конкурси, състезания и олимпиади по различни учебни дисциплини. Отличната подготовка , получена благодарение на усилията на висококвалифицирания и мотивиран педагогически колектив, позволява на учениците, завършили средното си образование в 96 СОУ, да продължат в престижни университети в страната и чужбина.

Директорът на училището е носител на почетното отличие „ Неофит Рилски”, получено през 2006г. Училището е наградено от СО през 2006г. за активно участие при реализиране на европейски образователни проекти, за осъществяване на равен достъп до качествено образование и създаване на подкрепяща среда за интеграция на деца със специални образователни потребности в партньорство със Столична община. Учителката по немски език Мариана Цакова е наградена от МОН за най- добър тест за ДЗИ през 2008г.

Възпитаници на училището са Цветелин Атанасов (българският Елвис),Нора Иванова – рекордьорка по лека атлетика, Стоян Стоев – гл. секретар на Държавна агенция по метрология, Димитър Вергов – републикански шампион по мотокрос за младежи и олимпийската надежда на България по плуване и републиканска шампионка Екатерина Аврамова.

През 2006г. отборът по плуване– девойки представи Република България в Световните ученически игри в Гърция.Ежегодно отборите ни представят столицата в различни видове спорт във Финалите на ученическите игри. Училището е носител на почетния знак на СО за активно участие и отлично представяне на ученическите игри за 2008г.

1)Национална програма „Училището – територия на учениците” с проект „Театърът – тръпка и магия за малки и големи.Клуб ДРАМА” за уч. 2007/2008г.
2)Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 2008/2009г.
3)По програма Коменски – „Местни традиции и европейски ценности 2007-2009 г. ”.
4)Национална агенция на ЕК по програмата“Учене през целия живот“ с международен проект „Кои сме ние и какви искаме да станем“ – 2009 – 2011
4)Кандидатстваме по ОПРЧР – Програма „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”с проект „Слънце за всички”за уч.2010/2012г.
5)Партньори сме в проект „ Клуб кариера”по ОПРЧР 2007г. – 2013г.
6)Проект „Училището привлекателно за младите хора“ – 2011-2015г.
7) Проект „ИКТ в училище“ – 2012/2013г и 2014/2015г.
– напълно оборудвани 5 компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминални станции);
– локална мрежа и връзка с Интернет
– инсталиран и лицензиран софтуер;
– изградена Wi-Fi мрежа за учебни цели
– изградена базирана платформа за електронно обучение Moodle
8) Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение – 2015­2017
– 40бр. таблети за ученици и учители.
– изградена безжична мрежа със свободен достъп за целите на обучението в училище
9) Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 2014/2015/2016г.
10)Проект на МОН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ.
11)Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) – фаза 1“.

12)Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) – фаза 2“.