Излет по Пътеката на здравето в Банкя – 2 е клас

В събота, 6 октомври  учениците от 2 е клас , техните родители и класен ръководител организираха излет до  „Пътеката на здравето“ в  Банкя . Деца и родители играха и се забавляваха до насита.