Извънкласни дейности

За учебната 2020/2021г. в 96.СУ „Л.Н.Толстой“ ще се осъществяват следните извънкласни дейности:

 1. Волейбол
 2. Карате
 3. Тенис
 4. Художествена гимнастика
 5. Спортна гимнастика
 6. Шахмат
 7. Народна топка  ( Доджбол )

 


За учебната 2019/2020г. в 96.СУ „Л.Н.Толстой“ се осъществяват следните извънкласни дейности:

 1. Волейбол
 2. Карате
 3. Баскетбол
 4. Художествена гимнастика
 5. Спортна гимнастика
 6. Шахмат
 7. Народна топка  ( Доджбол )

 


 

Учебна 2017/2018г.

На основание чл. 12, ал. 5 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, се удължава срокът за подаване на оферти за войлейбол и шахмат до 13.10.2017г. (включително) до 16.00ч.

Извънкласни платени дейности за 2017/2018г.

Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти в общинските училища следват “Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 на СОС от 06.04.2017г.

Следните извънкласни дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет №12/01.09.2017г., се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в дневника за входяща кореспонденция на училището:

 1. Волейбол
 2. Карате
 3. Баскетбол
 4. Художествена гимнастика
 5. Спортна гимнастика
 6. Шахмат

Заявлението може да изтеглите от тук.

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година.

Необходими документи за участие в конкурса можете да изтеглите от www.sofiacouncil.bg.