За нас

За нас

96. СУ „Л. Н. Толстой“ е създадено през 1982 година като училище с преподаване на руски език. През 1983 година училището се премества в своя сграда – една от трите в България с лъчисто отопление. През годините на своето съществуване то се утвърждава като едно от най-реномираните и търсени училища на територията на район Люлин.

Училището разполага с

 • 30 класни стаи;
 • 10 кабинета;
 • 5 компютърни зали, свързани в мрежа с интернет;
 • 2 физкултурни салони /единият с настилка ”Konipur”/;
 • преасфалтирана спортна площадка с осем спортни игрища за хандбал, волейбол и баскетбол;
 • собствена фитнес зала;
 • актова зала с професионално озвучаване и осветление;
 • училищен стол и два бюфета;
 • библиотека с над 12000 тома литература на български, руски, английски, немски и испански езици – художествена, енциклопедична и справочна.

Директорът на училището е носител на почетното отличие „ Неофит Рилски”, получено през 2006г. Училището е наградено от СО през 2006г. за активно участие при реализиране на европейски образователни проекти за осъществяване на равен достъп до качествено образование и създаване на подкрепяща среда за интеграция на деца със специални образователни потребности в партньорство със Столична община. Учителката по немски език Мариана Цакова е наградена от МОН за най-добър тест за ДЗИ през 2008г.

Възпитаници на училището са Цветелин Атанасов (българският Елвис), Нора Иванова – рекордьорка по лека атлетика, Стоян Стоев – гл. секретар на Държавна агенция по метрология, Димитър Вергов – републикански шампион по мотокрос за младежи и олимпийската надежда на България по плуване и републиканска шампионка Екатерина Аврамова.

През 2006г. отборът по плуване – девойки представи Република България в Световните ученически игри в Гърция. Ежегодно отборите ни представят столицата в различни видове спорт във Финалите на ученическите игри. Училището е носител на почетния знак на СО за активно участие и отлично представяне на ученическите игри за 2008г.

 1. Национална програма „Училището – територия на учениците” с проект „Театърът – тръпка и магия за малки и големи. Клуб ДРАМА” за уч. 2007/2008г.
 2. Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 2008/2009г.
 3. По програма Коменски – „Местни традиции и европейски ценности 2007-2009г. ”.
 4. Национална агенция на ЕК по програмата „Учене през целия живот“ с международен проект „Кои сме ние и какви искаме да станем“ – 2009-2011г.
 5. Кандидатстваме по ОПРЧР – Програма „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” с проект „Слънце за всички” за уч.2010/2012г.
 6. Партньори сме в проект „Клуб кариера” по ОПРЧР 2007г. – 2013г.
 7. Проект „Училището привлекателно за младите хора“ – 2011-2015г.
 8. Проект „ИКТ в училище“ – 2012/2013г. и 2014/2015г.
  • напълно оборудвани 5 компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминални станции)
  • локална мрежа и връзка с Интернет
  • инсталиран и лицензиран софтуер
  • изградена Wi-Fi мрежа за учебни цели
  • изградена базирана платформа за електронно обучение Moodle
 9. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020г.), Фаза 1: е-обучение – 2015-­2017г.
  • 40бр. таблети за ученици и учители
  • изградена безжична мрежа със свободен достъп за целите на обучението в училище
 10. Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 2014/2015/2016г.
 11. Проект на МОН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” / Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ.
 12. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“.
 13. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 2“.