Един ден на Витоша

Учениците от 1д клас и техните родители направиха първия си класбилдинг на Витоша в седмицата на християнското семейство.