Бюджет

Отчет към месец юни 2020 година

ОТЧЕТ КЪМ М.06.2020

 

Доклад за първо тримесечие 2020г.

Бюджет 2020г.

 

 

 

 

Бюджет 2019г.

Доклад относно получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.

 

Отчета за второ тримесечие.    Отчет 30.09.2019г.