Добавен е дневен режим в секция Седмично разписание

В секция Седмично разписание можете да видите дневен режим на 96. СУ.