СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

в периода 04.02.21 г. – 17.03.21 г. учениците на 96.СУ за началото на учебния ден ще ВЛИЗАТ през входовете на сградата, както следва:

1 – 2 клас – централен вход №1

3 – 4 клас – вход №3 – източен страничен вход на 96.СУ откъм градинката 

5 – 12 клас – централен вход №2

Излизането на учениците е организирано само през централен вход №1.