Грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

www.ruo-sofia-grad.com

На 06.02.2019г. започва втори срок. Графика и смените за провеждане на учебните занятия вижте в меню Учебна дейност/ Седмично разписание.