Графици

График за контролни и класни работи за първи учебен срок на учебна 2020/2021г.

График_класни и контролни 2020

График за консултиране на родители и водене на училищна документация на съответната паралелка за I ви учебен срок на учебна 2020/2021г.

График за консултиране на родители и водене на училищната документация-учебна 2020-2021г.

Заповед за дневно разписание

Заповед за дневно разписание на 96.СУ

График на учебните часове по спортни дейности за учебна 2020/2021г.