ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В секция Прием/Първи клас е качен График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.