ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – XI клас За учебната 2017/2018г.

 1. Биология и здравно образование ЗП 06.2018 г. (понеделник)                                                                                                              Начало                    10.00 ч.

                                                                                                                       

 1. Химия и опазване на околнатасреда ЗП 06.2018 г. (вторник)                                                                                                                   Начало                    10.00 ч.

                                                                                                  

 1. Физика и астрономия ЗП                                        06.2018г. (сряда) 217стая

                                                                                                   Начало      10.00 ч. 

                                                                                                                   

 1. История и цивилизация ЗИП                                 06.2018г. (петък) 217 стая

                                                                                                   Начало       10.00 ч. 

 

 1. География и икономика – ЗП 06.2018г.    (понеделник) 217стая

                                                                                                   Начало      10.00 ч. 

                                                                                                                                  

 1. Български език и литература ЗП                          06.2018 г. (вторник)  217 стая                                                   Начало                                                   10.00 ч.  

 

 1. Философия ЗП                                                 06.2018 г. (сряда)217 стая                                                                                                            Начало                    10.00 ч.

                                                                                                           

 1. Физическо възпитание и спорт ЗП                        14.06.2018 г. (четвъртък)  ГФС

                                                                                                   Начало       12.30 ч. 

                                                                                                                                                           

 1. Английски език I ЧЕ ЗП/ПП                                     15.06.2018 г. (петък)                                                                                                                                   Начало                    10.00 ч. писмен изпит

                                                                                                            13.30ч. устен изпит                                                                                                 

 1. Испански език – II ЧЕ ЗП/ПП                                06.2018 г. (понеделник) 217стая

                                                                                                   Начало        10.00 ч. писмен изпит

                                                                                                                        13.00 ч. устен изпит

      

 1. Философия ЗИП             19.06.2018г.    (вторник) 217стая                 

                                                                                                    Начало        10.00 ч. 

                                                                                                    

 1. Математика ЗП                                                         06.2018г.    (сряда) 217стая                                                                                                              Начало                    10.00 ч. 

                                                                 

 1. История и цивилизация ЗП                                    06.2018г. (четвъртък) 217 стая

                                                                                                   Начало       10.00 ч.