ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – VIII клас За учебната 2017/2018г.

  1. Изобразително изкуство – ЗУЧ 06.2018г.    (понеделник) 217стая

                                                                                                   Начало      10.00 ч. 

                                                                                      

  1. Български език и литература ЗУЧ                       06.2018 г. (вторник)  217  стая                                                                                                      Начало       10.00 ч.  

 

  1. Български език и литература ИУЧ                      06.2018 г. (вторник)  217 стая                                                                                                      Начало       10.00 ч.  

 

  1. Физическо възпитание и спорт ЗУЧ                     14.06.2018 г. (четвъртък)  ГФС

                                                                                                   Начало       12.30 ч. 

                                                                                                                                                           

  1. Английски език ЗУЧ                                                 15.06.2018 г. (петък)                                                                                                                                   Начало                    10.00 ч. писмен изпит

                                                           13.30ч. устен изпит