Галерия

Сега

96 СУ Лев Николаевич Толстой 96 СУ коридор

96 СУ коридор

Стая за дейности по интереси на учениците от полуинтернатните групи – 1 клас

Кабинет по музика

Класни стаи

96 СУ класна стая 96 СУ класна стая

Компютърни кабинети

Напълно оборудвани пет компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминали)

 

Преди

Изглед

Класни стаи

Компютърни кабинети

 

Физкултурна база