Въпросници за професионално ориентиране

Предоставяме Ви линк към въпросниците за професионално ориентиране на Центъра за личностно развитие:

https://orientirane.mon.bg